יפה 
Yapheh 
רעיה 
Ra`yah 
my love
יפה 
Yapheh 
יונה 
Yownah 
עין 
`ayin 
בּעד 
B@`ad 
צמּה 
Tsammah 
שׂער שׂער 
Se`ar 
עדר 
`eder 
is as a flock
עז 
`ez 
,
גּלשׁ 
Galash 
הר 
Har 
שׁן 
Shen 
עדר 
`eder 
קצב 
Qatsab 
עלה 
`alah 
רחצה 
Rachtsah 
תּאם 
Ta'am 
,
שׁכּל שׁכּוּל 
Shakkuwl 
and none is barren
,
שׂפת שׂפה 
Saphah 
חוּט 
Chuwt 
שׁני 
Shaniy 
,
מדבּר 
Midbar 
נאוה 
Na'veh 
רקּה 
Raqqah 
פּלח 
Pelach 
רמּן רמּון 
Rimmown 
בּעד 
B@`ad 
צוּארה צוּרן צוּר צוּאר 
Tsavva'r 
מגדּלה מגדּל 
Migdal 
is like the tower
דּויד דּוד 
David 
בּנה 
Banah 
תּלפּיּה 
Talpiyah 
,
תּלה 
Talah 
אלף 
'eleph 
מגנּה מגן 
Magen 
,
שׁלט 
Shelet 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
שׁד שׁד 
Shad 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
עפר 
`opher 
צביּה 
Ts@biyah 
תּאם תּאום 
Ta'owm 
,
רעה 
Ra`ah 
יום 
Yowm 
פּוּח 
Puwach 
,
צלל 
Tselel 
and the shadows
נוּס 
Nuwc 
,
ילך 
Yalak 
I will get
הר 
Har 
me to the mountain
מור מר 
More 
,
גּבעה 
Gib`ah 
and to the hill
יפה 
Yapheh 
רעיה 
Ra`yah 
my love
מוּם מאוּם 
M'uwm 
there is no spot
לבנון 
L@banown 
with me from Lebanon
,
כּלּה 
Kallah 
,
לבנון 
L@banown 
with me from Lebanon
שׁוּר 
Shuwr 
ראשׁ 
Ro'sh 
from the top
אמנה 
'Amanah 
,
ראשׁ 
Ro'sh 
from the top
שׂניר שׁניר 
Sh@niyr 
חרמון 
Chermown 
and Hermon
,
אריה ארי 
'ariy 
מענה מעונה 
M@`ownah 
,
הרר 
Harar 
לבב 
Labab 
,
אחות 
'achowth 
,
כּלּה 
Kallah 
,
לבב 
Labab 
אחד 
'echad 
with one
עין 
`ayin 
,
אחד 
'echad 
with one
ענק 
`anaq 
יפה 
Yaphah 
דּד דּוד 
Dowd 
,
אחות 
'achowth 
,
כּלּה 
Kallah 
,
טוב 
Towb 
דּד דּוד 
Dowd 
יין 
Yayin 
ריח 
Reyach 
and the smell
שׁמן 
Shemen 
שׂפת שׂפה 
Saphah 
,
כּלּה 
Kallah 
O my spouse
,
נטף 
Nataph 
נפת 
Nopheth 
as the honeycomb
דּבשׁ 
D@bash 
חלב 
Chalab 
and milk
לשׁנה לשׁן לשׁון 
Lashown 
ריח 
Reyach 
and the smell
שׂלמה 
Salmah 
ריח 
Reyach 
is like the smell
גּן 
Gan 
נעל 
Na`al 
אחות 
'achowth 
is my sister
כּלּה 
Kallah 
גּל 
Gal 
נעל 
Na`al 
shut up
,
מעינה מעינו מעין 
Ma`yan 
שׁלח 
Shelach 
פּרדּס 
Pardec 
רמּן רמּון 
Rimmown 
,
מגד 
meged 
פּרי 
P@riy 
כּפר 
Kopher 
,
נרדּ 
Nerd 
כּרכּם 
Karkom 
קנה 
Qaneh 
קנּמון 
Qinnamown 
,
עץ 
`ets 
with all trees
לבנה לבונה 
L@bownah 
מור מר 
More 
אהלות אהלים 
'ahaliym 
and aloes
,
ראשׁ 
Ro'sh 
with all the chief
מעינה מעינו מעין 
Ma`yan 
גּן 
Gan 
,
בּאר 
@'er 
חי 
Chay 
מים 
Mayim 
,
נזל 
Nazal 
עוּר 
`uwr 
,
צפן צפון 
Tsaphown 
and come
,
תּמן תּימן 
Teyman 
thou south
פּוּח 
Puwach 
גּן 
Gan 
,
בּשׂם בּשׂם 
Besem 
,
נזל 
Nazal 
דּד דּוד 
Dowd 
גּן 
Gan 
,
אכל 
'akal 
and eat
מגד 
meged