חירם חירם 
Chiyram 
מלך 
melek 
צור צר 
Tsor 
of Tyre
שׁלח 
Shalach 
עבד 
`ebed 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
שׁמע 
Shama` 
משׁח 
Mashach 
מלך 
melek 
אב 
'ab 
in the room of his father
חירם חירם 
Chiyram 
יום 
Yowm 
אהב אהב 
'ahab 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
שׁלח 
Shalach 
חירם חירם 
Chiyram 
,
ידע 
Yada` 
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
יכול יכל 
Yakol 
בּנה 
Banah 
not build
בּית 
Bayith 
שׁם 
Shem 
of the Lord
אלהים 
'elohiym 
פּנים 
Paniym 
מלחמה 
Milchamah 
the wars
סבב 
Cabab 
,
,
נתן 
Nathan 
כּף 
Kaph 
אלהים 
'elohiym 
my God
נוּח 
Nuwach 
סביבה סביב 
Cabiyb 
,
שׂטן 
Satan 
,
רעה רע 
Ra` 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
שׁם 
Shem 
of the Lord
אלהים 
'elohiym 
my God
,
as the Lord
,
דּבר 
Dabar 
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
,
,
,
נתן 
Nathan 
whom I will set
כּסּה כּסּא 
Kicce' 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
צוה 
Tsavah 
כּרת 
Karath 
ארז 
'erez 
לבנון 
L@banown 
עבד 
`ebed 
and my servants
עבד 
`ebed 
נתן 
Nathan 
and unto thee will I give
שׂכר 
Sakar 
עבד 
`ebed 
ידע 
Yada` 
אישׁ 
'iysh 
that there is not among us any
ידע 
Yada` 
כּרת 
Karath 
to hew
עץ 
`ets 
חירם חירם 
Chiyram 
שׁמע 
Shama` 
דּבר 
Dabar 
the words
שׁלמה 
Sh@lomoh 
,
שׂמח 
Samach 
מאד 
M@`od 
,
and said
,
בּרך 
Barak 
be the Lord
יום 
Yowm 
,
נתן 
Nathan 
דּויד דּוד 
David 
חכם 
Chakam 
רב 
Rab 
חירם חירם 
Chiyram 
שׁלח 
Shalach 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
,
,
שׁמע 
Shama` 
שׁלח 
Shalach 
to me for and I will do
חפץ 
Chephets 
עץ 
`ets 
ארז 
'erez 
,
עץ 
`ets 
עבד 
`ebed 
ירד 
Yarad 
לבנון 
L@banown 
ים 
Yam 
unto the sea
שׂים שׂוּם 
Suwm 
and I will convey
ים 
Yam 
דּברה 
Dob@rah 
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
שׁלח 
Shalach 
נפץ 
Naphats 
me, and will cause them to be discharged
נסה נשׂא 
Nasa' 
there, and thou shalt receive
חפץ 
Chephets 
,
נתן 
Nathan 
לחם 
Lechem 
חירם חירם 
Chiyram 
נתן 
Nathan 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
ארז 
'erez 
עץ 
`ets 
בּרושׁ 
B@rowsh 
and fir
עץ 
`ets 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
נתן 
Nathan 
חירם חירם 
Chiyram 
עשׂרים 
`esriym 
אלף 
'eleph 
כּר 
Kor 
חטּה 
Chittah 
מכּלת 
Makkoleth 
בּית 
Bayith 
,
עשׂרים 
`esriym 
and twenty
כּר 
Kor 
כּתית 
Kathiyth 
of pure
שׁמן 
Shemen 
נתן 
Nathan 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
חירם חירם 
Chiyram 
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
נתן 
Nathan 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
חכמה 
Chokmah 
,
דּבר 
Dabar 
as he promised
שׁלם שׁלום 
Shalowm 
חירם חירם 
Chiyram 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
and they two
כּרת 
Karath 
בּרית 
B@riyth 
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
עלה 
`alah 
מס מס 
Mac 
ישׂראל 
Yisra'el 
מס מס 
Mac 
and the levy
שׁלשׁים שׁלושׁים 
Sh@lowshiym 
אלף 
'eleph 
שׁלח 
Shalach 
לבנון 
L@banown 
,
עשׂרה עשׂר 
`eser 
אלף 
'eleph 
חדשׁ 
Chodesh 
חליפה 
Chaliyphah 
חדשׁ 
Chodesh 
לבנון 
L@banown 
,
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
and two
,
חדשׁ 
Chodesh 
בּית 
Bayith 
at home
אדנירם 
'Adoniyram 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
שׁבעים 
Shib`iym 
אלף 
'eleph 
נסה נשׂא 
Nasa' 
סבּל 
Cabbal 
,
שׁמונים שׁמנים 
Sh@moniym 
אלף 
'eleph 
חצב חצב 
Chatsab 
שׂר 
Sar 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
נצב 
Natsab 
מלאכה 
M@la'kah 
שׁלשׁה שׁלושׁה שׁלשׁ שׁלושׁ 
Shalowsh 
אלף 
'eleph 
שׁלשׁה שׁלושׁה שׁלשׁ שׁלושׁ 
Shalowsh 
and three
מאיה מאה 
me'ah 
,
רדה 
Radah 
עם 
`am 
מלך 
melek 
And the king
צוה 
Tsavah 
,
נסע 
Naca` 
גּדל גּדול 
Gadowl 
אבן 
'eben 
,
יקר 
Yaqar 
אבן 
'eben 
,
גּזית 
Gaziyth 
and hewed
,
אבן 
'eben 
,
יסד 
Yacad 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
בּנה 
Banah 
חירם חירם 
Chiyram 
בּנה 
Banah 
פּסל 
Pacal 
גּבלי 
Gibliy 
כּוּן 
Kuwn 
עץ 
`ets 
אבן 
'eben 
and stones
בּנה 
Banah