שׁלמה 
Sh@lomoh 
כּלה 
Kalah 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
of the house
of the Lord
מלך 
melek 
and the king's
בּית 
Bayith 
,
שׁלמה 
Sh@lomoh 
חשׁק 
Chesheq 
חפץ 
Chaphets 
ראה 
Ra'ah 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
שׁני 
Sheniy 
,
ראה 
Ra'ah 
שׁמע 
Shama` 
תּפלּה 
T@phillah 
תּחנּה 
T@chinnah 
,
חנן 
Chanan 
פּנים 
Paniym 
קדשׁ 
Qadash 
בּית 
Bayith 
,
בּנה 
Banah 
,
שׂים שׂוּם 
Suwm 
to put
שׁם 
Shem 
my name
עד 
`ad 
עלם עולם 
`owlam 
עין 
`ayin 
לב 
Leb 
ילך 
Yalak 
And if thou wilt walk
פּנים 
Paniym 
דּויד דּוד 
David 
me, as David
אב 
'ab 
הלך 
Halak 
,
תּם 
Tom 
לבב 
Lebab 
,
ישׁר 
Yosher 
,
to do
צוה 
Tsavah 
שׁמר 
Shamar 
חק 
Choq 
קוּם 
Quwm 
כּסּה כּסּא 
Kicce' 
the throne
ממלכה 
Mamlakah 
ישׂראל 
Yisra'el 
עלם עולם 
`owlam 
,
דּבר 
Dabar 
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
,
,
כּרת 
Karath 
אישׁ 
'iysh 
כּסּה כּסּא 
Kicce' 
שׁוּב 
Shuwb 
But if ye shall at all
שׁוּב 
Shuwb 
אחר 
'achar 
me, ye or your children
,
שׁמר 
Shamar 
and will not keep
מצוה 
Mitsvah 
חקּה 
Chuqqah 
and my statutes
נתן 
Nathan 
פּנים 
Paniym 
הלך 
Halak 
you, but go
עבד 
`abad 
and serve
אחר 
'acher 
אלהים 
'elohiym 
,
שׁחה 
Shachah 
כּרת 
Karath 
Then will I cut off
ישׂראל 
Yisra'el 
פּנים 
Paniym 
אדמה 
'adamah 
of the land
נתן 
Nathan 
בּית 
Bayith 
קדשׁ 
Qadash 
שׁם 
Shem 
,
שׁלח 
Shalach 
will I cast out
פּנים 
Paniym 
of my sight
ישׂראל 
Yisra'el 
and Israel
משׁל 
Mashal 
שׁנינה 
Sh@niynah 
and a byword
בּית 
Bayith 
,
עליון 
'elyown 
,
עבר 
`abar 
שׁמם 
Shamem 
by it shall be astonished
,
שׁרק 
Sharaq 
,
,
ארץ 
'erets 
,
,
עזב 
`azab 
the Lord
אלהים 
'elohiym 
,
יצא 
Yatsa' 
אב 
'ab 
ארץ 
'erets 
out of the land
מצרים 
Mitsrayim 
,
חזק 
Chazaq 
אחר 
'acher 
אלהים 
'elohiym 
,
שׁחה 
Shachah 
עבד 
`abad 
קצה קצה 
Qatseh 
And it came to pass at the end
עשׂרים 
`esriym 
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
,
שׁלמה 
Sh@lomoh 
בּנה 
Banah 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
the two
בּית 
Bayith 
,
בּית 
Bayith 
the house
of the Lord
מלך 
melek 
and the king's
חירם חירם 
Chiyram 
מלך 
melek 
the king
צור צר 
Tsor 
of Tyre
נסה נשׂא 
Nasa' 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
ארז 
'erez 
with cedar
עץ 
`ets 
בּרושׁ 
B@rowsh 
and fir
עץ 
`ets 
,
זהב 
Zahab 
and with gold
,
חפץ 
Chephets 
,
אז 
'az 
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
נתן 
Nathan 
חירם חירם 
Chiyram 
עשׂרים 
`esriym 
עיר ער עיר 
`iyr 
ארץ 
'erets 
in the land
חירם חירם 
Chiyram 
יצא 
Yatsa' 
צור צר 
Tsor 
ראה 
Ra'ah 
to see
עיר ער עיר 
`iyr 
the cities
שׁלמה 
Sh@lomoh 
נתן 
Nathan 
ישׁר 
Yashar 
,
עיר ער עיר 
`iyr 
נתן 
Nathan 
אח 
'ach 
me, my brother
קרא 
Qara' 
ארץ 
'erets 
כּבוּל 
Kabuwl 
חירם חירם 
Chiyram 
שׁלח 
Shalach 
מלך 
melek 
to the king
מאיה מאה 
me'ah 
כּכר 
Kikkar 
דּבר 
Dabar 
And this is the reason
מס מס 
Mac 
of the levy
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
עלה 
`alah 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
the house
of the Lord
בּית 
Bayith 
,
מלּא מלּוא 
Millow' 
and Millo
,
חומה 
Chowmah 
and the wall
ירוּשׁלים ירוּשׁלם 
Y@ruwshalaim 
,
חצור 
Chatsowr 
and Hazor
,
מגדּו מגדּון 
M@giddown (BR38.12.11) 
,
פּרעה 
Par`oh 
מלך 
melek 
מצרים 
Mitsrayim 
עלה 
`alah 
,
לכד 
Lakad 
and taken
גּזר 
Gezer 
,
שׂרף 
Saraph 
and burnt
אשׁ 
'esh 
it with fire
,
הרג 
Harag 
and slain
כּנעני 
K@na`aniy 
ישׁב 
Yashab 
עיר ער עיר 
`iyr 
in the city
,
נתן 
Nathan 
and given
שׁלּח שׁלּוּח 
Shilluwach 
בּת 
Bath 
,
שׁלמה 
Sh@lomoh 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
בּנה 
Banah 
גּזר 
Gezer 
,
בּית חורון 
Beyth Chowrown 
and Bethhoron
,
בּעלת 
Ba`alath 
,
תּמּר תּדמרo 
Tadmor 
and Tadmor
מדבּר 
Midbar 
in the wilderness
,
עיר ער עיר 
`iyr 
מסכּנה 
Mick@nah 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
עיר ער עיר 
`iyr 
had, and cities
רכב 
Rekeb 
,
עיר ער עיר 
`iyr 
and cities
פּרשׁ 
Parash 
,
חשׁק 
Chesheq 
and that
שׁלמה 
Sh@lomoh 
חשׁק 
Chashaq 
בּנה 
Banah 
ירוּשׁלים ירוּשׁלם 
Y@ruwshalaim 
,
לבנון 
L@banown 
and in Lebanon
,
ארץ 
'erets 
and in all the land
עם 
`am 
יתר 
Yathar 
אמרי 
'Emoriy 
of the Amorites
,
חתּי 
Chittiy 
,
פּרזּי 
P@rizziy 
,
חוּי 
Chivviy 
,
יבוּסי 
Y@buwciy 
,
which were not of the children
,
יתר 
Yathar 
אחר 
'achar 
ארץ 
'erets 
them in the land
,
ישׂראל 
Yisra'el 
יכול יכל 
Yakol 
חרם 
Charam 
,
שׁלמה 
Sh@lomoh 
עלה 
`alah 
מס מס 
Mac 
עבד 
`abad 
ישׂראל 
Yisra'el 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
נתן 
Nathan 
עבד 
`ebed 
אנושׁ 
'enowsh 
מלחמה 
Milchamah 
of war
,
עבד 
`ebed 
,
שׂר 
Sar 
,
שׁלשׁ שׁלושׁ שׁלישׁo 
Shaliysh 
,
שׂר 
Sar 
and rulers
רכב 
Rekeb 
,
שׂר 
Sar 
נצב 
Natsab 
of the officers
שׁלמה 
Sh@lomoh 
מלאכה 
M@la'kah 
,
חמשּׁה חמשׁ 
Chamesh 
מאיה מאה 
me'ah 
חמשּׁים 
Chamishshiym 
and fifty
,
רדה 
Radah 
עם 
`am 
פּרעה 
Par`oh 
בּת 
Bath 
עלה 
`alah 
came up
עיר ער עיר 
`iyr 
out of the city
דּויד דּוד 
David 
בּית 
Bayith 
בּנה 
Banah 
בּנה 
Banah 
שׁלשׁה שׁלושׁה שׁלשׁ שׁלושׁ 
Shalowsh 
פּעמה פּעם 
Pa`am 
שׁנה שׁנה 
Shaneh (in pl. only), 
in a year
שׁלמה 
Sh@lomoh 
עלה 
`alah 
עולה עלה 
`olah 
שׁלם 
Shelem 
מזבּח 
Mizbeach 
בּנה 
Banah 
קטר 
Qatar 
and he burnt incense
מזבּח 
Mizbeach 
פּנים 
Paniym 
the Lord
שׁלם 
Shalam 
So he finished
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
אני 
'oniy 
a navy of ships
עצין גּבר עציון גּבר 
`Etsyown (shorter) `Etsyon Geber 
אילת אילות 
'Eylowth 
שׂפת שׂפה 
Saphah 
on the shore
סוּף 
Cuwph 
of the Red
ים 
Yam 
,
ארץ 
'erets 
in the land
חירם חירם 
Chiyram 
שׁלח 
Shalach 
אני 
'oniy 
in the navy
עבד 
`ebed 
,
אנושׁ 
'enowsh 
ידע 
Yada` 
ים 
Yam 
of the sea
,
עבד 
`ebed 
with the servants
אופר אפיר אופיר 
'Owphiyr 
,
לקח 
Laqach 
זהב 
Zahab 
,
ארבּעה ארבּע 
'arba` 
מאיה מאה 
me'ah 
עשׂרים 
`esriym 
and twenty
כּכר 
Kikkar 
,
מלך 
melek 
it to king