שׁלמה 
Sh@lomoh 
קהל 
Qahal 
זקן 
Zaqen 
the elders
ישׂראל 
Yisra'el 
,
ראשׁ 
Ro'sh 
and all the heads
מטּה מטּה 
Matteh 
of the tribes
,
נשׂא נשׂיא 
Nasiy' 
the chief
אב 
'ab 
of the fathers
of the children
ישׂראל 
Yisra'el 
,
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
ירוּשׁלים ירוּשׁלם 
Y@ruwshalaim 
,
עלה 
`alah 
ארן ארון 
'arown 
the ark
בּרית 
B@riyth 
of the covenant
of the Lord
עיר ער עיר 
`iyr 
out of the city
דּויד דּוד 
David 
,
אישׁ 
'iysh 
And all the men
ישׂראל 
Yisra'el 
קהל 
Qahal 
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
חג חג 
Chag 
at the feast
ירח 
Yerach 
in the month
איתנים 
'Eythaniym 
,
שׁבעי שׁביעי 
Sh@biy`iy 
which is the seventh
,
זקן 
Zaqen 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
כּהן 
Kohen 
and the priests
נסה נשׂא 
Nasa' 
took up
עלה 
`alah 
ארן ארון 
'arown 
the ark
of the Lord
אהל 
'ohel 
and the tabernacle
מועדה מעד מועד 
Mow`ed 
,
קדשׁ 
Qodesh 
and all the holy
כּלי 
K@liy 
אהל 
'ohel 
כּהן 
Kohen 
לוי לויּי 
Leviyiy 
and the Levites
מלך 
melek 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
,
עדה 
`edah 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
יעד 
Ya`ad 
פּנים 
Paniym 
ארן ארון 
'arown 
the ark
,
זבח 
Zabach 
צאון צאןo 
Tso'n 
בּקר 
Baqar 
and oxen
,
ספר 
Caphar 
that could not be told
מנה 
manah 
כּהן 
Kohen 
ארן ארון 
'arown 
the ark
בּרית 
B@riyth 
of the covenant
of the Lord
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
,
דּבר דּביר 
D@biyr 
בּית 
Bayith 
of the house
,
קדשׁ 
Qodesh 
to the most
קדשׁ 
Qodesh 
כּנף 
Kanaph 
כּרוּב 
K@ruwb 
פּרשׂ 
Paras 
כּנף 
Kanaph 
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
ארן ארון 
'arown 
of the ark
,
כּרוּב 
K@ruwb 
and the cherubims
שׂכך סכך 
Cakak 
ארן ארון 
'arown 
the ark
בּד 
Bad 
and the staves
ארך 
'arak 
בּד 
Bad 
the staves
,
ראשׁ 
Ro'sh 
בּד 
Bad 
of the staves
ראה 
Ra'ah 
קדשׁ 
Qodesh 
in the holy
פּנים 
Paniym 
דּבר דּביר 
D@biyr 
the oracle
,
ראה 
Ra'ah 
and they were not seen
חץ חוּץ 
Chuwts 
ארן ארון 
'arown 
רק 
Raq 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
the two
לח לוּח 
Luwach 
אבן 
'eben 
,
משׁה 
Mosheh 
ינח 
Yanach 
חרב 
Choreb 
,
,
כּרת 
Karath 
a covenant with the children
ישׂראל 
Yisra'el 
,
יצא 
Yatsa' 
ארץ 
'erets 
of the land
כּהן 
Kohen 
And it came to pass, when the priests
יצא 
Yatsa' 
קדשׁ 
Qodesh 
of the holy
ענן 
`anan 
מלא מלא 
Male' 
בּית 
Bayith 
the house
כּהן 
Kohen 
So that the priests
יכול יכל 
Yakol 
עמד 
`amad 
not stand
שׁרת 
Sharath 
פּנים 
Paniym 
ענן 
`anan 
of the cloud
כּבד כּבוד 
Kabowd 
of the Lord
מלא מלא 
Male' 
בּית 
Bayith 
the house
שׁלמה 
Sh@lomoh 
,
,
שׁכן 
Shakan 
בּנה 
Banah 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
זבל זבוּל 
Z@buwl 
to dwell in
,
מכון 
Makown 
ישׁב 
Yashab 
for thee to abide in
מלך 
melek 
And the king
סבב 
Cabab 
פּנים 
Paniym 
סבב 
Cabab 
,
בּרך 
Barak 
קהל 
Qahal 
ישׂראל 
Yisra'el 
קהל 
Qahal 
and all the congregation
ישׂראל 
Yisra'el 
,
בּרך 
Barak 
be the Lord
אלהים 
'elohiym 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
דּבר 
Dabar 
פּה 
Peh 
with his mouth
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
,
יד 
Yad 
and hath with his hand
מלא מלא 
Male' 
יום 
Yowm 
יצא 
Yatsa' 
עם 
`am 
ישׂראל 
Yisra'el 
מצרים 
Mitsrayim 
,
בּחר 
Bachar 
עיר ער עיר 
`iyr 
no city
שׁבט 
Shebet 
out of all the tribes
ישׂראל 
Yisra'el 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
,
שׁם 
Shem 
בּחר 
Bachar 
דּויד דּוד 
David 
עם 
`am 
to be over my people
לבב 
Lebab 
And it was in the heart
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
שׁם 
Shem 
for the name
of the Lord
אלהים 
'elohiym 
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
,
יען 
Ya`an 
לבב 
Lebab 
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
שׁם 
Shem 
,
טוב 
Towb 
thou didst well
רק 
Raq 
בּנה 
Banah 
thou shalt not build
בּית 
Bayith 
the house
יצא 
Yatsa' 
חלץ 
Chalats 
,
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
the house
קוּם 
Quwm 
דּבר 
Dabar 
דּבר 
Dabar 
,
קוּם 
Quwm 
and I am risen up
דּויד דּוד 
David 
in the room of David
אב 
'ab 
,
ישׁב 
Yashab 
and sit
כּסּה כּסּא 
Kicce' 
on the throne
ישׂראל 
Yisra'el 
,
as the Lord
,
דּבר 
Dabar 
,
בּנה 
Banah 
בּית 
Bayith 
שׁם 
Shem 
for the name
of the Lord
אלהים 
'elohiym 
שׂים שׂוּם 
Suwm 
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
ארן ארון 
'arown 
for the ark
,
בּרית 
B@riyth 
,
of the Lord
,
כּרת 
Karath 
אב 
'ab 
,
יצא 
Yatsa' 
ארץ 
'erets 
of the land
שׁלמה 
Sh@lomoh 
עמד 
`amad 
פּנים 
Paniym 
מזבּח 
Mizbeach 
the altar
of the Lord
נגד 
Neged 
in the presence of
קהל 
Qahal 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
פּרשׂ 
Paras 
כּף 
Kaph 
,
,
אלהים 
'elohiym 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
אלהים 
'elohiym 
there is no God
,
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
מעל 
Ma`al 
,
ארץ 
'erets 
or on earth
שׁמר 
Shamar 
בּרית 
B@riyth 
חסד 
Checed 
and mercy
עבד 
`ebed 
הלך 
Halak 
פּנים 
Paniym 
שׁמר 
Shamar 
עבד 
`ebed 
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
דּבר 
Dabar 
דּבר 
Dabar 
פּה 
Peh 
,
מלא מלא 
Male' 
יד 
Yad 
it with thine hand
אלהים 
'elohiym 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
שׁמר 
Shamar 
עבד 
`ebed 
דּויד דּוד 
David 
אב 
'ab 
דּבר 
Dabar 
,
כּרת 
Karath 
אישׁ 
'iysh 
פּנים 
Paniym 
in my sight
ישׁב 
Yashab 
to sit
כּסּה כּסּא 
Kicce' 
on the throne
ישׂראל 
Yisra'el 
רק 
Raq 
so
שׁמר 
Shamar 
דּרך 
Derek 
,
ילך 
Yalak 
פּנים 
Paniym 
הלך 
Halak 
me as thou hast walked
פּנים 
Paniym 
אלהים 
'elohiym 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
דּבר 
Dabar 
,
אמן 
'aman 
,
דּבר 
Dabar 
עבד 
`ebed 
דּויד דּוד 
David 
אלהים 
'elohiym 
But will God
אמנם 
'umnam 
ישׁב 
Yashab 
ארץ 
'erets 
on the earth
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
and heaven
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
כּוּל 
Kuwl 
אף 
'aph 
בּית 
Bayith 
פּנה 
Panah 
תּפלּה 
T@phillah 
עבד 
`ebed 
,
תּחנּה 
T@chinnah 
,
,
אלהים 
'elohiym 
my God
,
שׁמע 
Shama` 
רנּה 
Rinnah 
unto the cry
תּפלּה 
T@phillah 
and to the prayer
,
עבד 
`ebed 
פּלל 
Palal 
פּנים 
Paniym 
עין 
`ayin 
פּתח 
Pathach 
בּית 
Bayith 
לילה ליל ליל 
Layil 
יום 
Yowm 
and day
,
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
,
of which thou hast said
,
שׁם 
Shem 
My name
שׁמע 
Shama` 
תּפלּה 
T@phillah 
עבד 
`ebed 
פּלל 
Palal 
שׁמע 
Shama` 
תּחנּה 
T@chinnah 
thou to the supplication
עבד 
`ebed 
,
עם 
`am 
and of thy people
ישׂראל 
Yisra'el 
,
פּלל 
Palal 
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
שׁמע 
Shama` 
and hear
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
ישׁב 
Yashab 
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
שׁמע 
Shama` 
and when thou hearest
,
אישׁ 
'iysh 
If any man
חטא 
Chata' 
ריע רע 
Rea` 
,
אלה 
'alah 
and an oath
נסה נשׂא 
Nasa' 
be laid
אלה 
'alah 
,
אלה 
'alah 
and the oath
פּנים 
Paniym 
מזבּח 
Mizbeach 
שׁמע 
Shama` 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
,
and do
,
שׁפט 
Shaphat 
and judge
עבד 
`ebed 
,
רשׁע 
Rasha` 
רשׁע 
Rasha` 
the wicked
,
נתן 
Nathan 
דּרך 
Derek 
ראשׁ 
Ro'sh 
צדק 
Tsadaq 
צדּיק 
Tsaddiyq 
,
נתן 
Nathan 
to give
עם 
`am 
ישׂראל 
Yisra'el 
נגף 
Nagaph 
פּנים 
Paniym 
אויב איב 
'oyeb 
the enemy
,
חטא 
Chata' 
שׁוּב 
Shuwb 
ידה 
Yadah 
to thee, and confess
שׁם 
Shem 
,
פּלל 
Palal 
and pray
,
חנן 
Chanan 
שׁמע 
Shama` 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
,
סלח 
Calach 
חטּאת חטּאה 
Chatta'ah 
the sin
עם 
`am 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
שׁוּב 
Shuwb 
אדמה 
'adamah 
נתן 
Nathan 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
עצר 
`atsar 
is shut up
,
מטר 
Matar 
and there is no rain
,
חטא 
Chata' 
פּלל 
Palal 
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
,
ידה 
Yadah 
שׁם 
Shem 
,
שׁוּב 
Shuwb 
and turn
חטּאת חטּאה 
Chatta'ah 
,
ענה 
`anah 
שׁמע 
Shama` 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
,
סלח 
Calach 
חטּאת חטּאה 
Chatta'ah 
the sin
עבד 
`ebed 
,
עם 
`am 
and of thy people
ישׂראל 
Yisra'el 
,
ירא ירה 
Yarah 
that thou teach
טוב 
Towb 
דּרך 
Derek 
ילך 
Yalak 
,
נתן 
Nathan 
and give
מטר 
Matar 
ארץ 
'erets 
,
נתן 
Nathan 
עם 
`am 
ארץ 
'erets 
If there be in the land
רעב 
Ra`ab 
,
דּבר 
Deber 
,
שׁדּפון שׁדפה 
Sh@dephah 
,
ירקון 
Yeraqown 
,
ארבּה 
'arbeh 
,
חסיל 
Chaciyl 
,
אויב איב 
'oyeb 
צרר 
Tsarar 
ארץ 
'erets 
them in the land
שׁער 
Sha`ar 
נגע 
Nega` 
,
מחלה מחלה 
Machaleh 
תּפלּה 
T@phillah 
תּחנּה 
T@chinnah 
אדם 
'adam 
עם 
`am 
or by all thy people
ישׂראל 
Yisra'el 
,
ידע 
Yada` 
אישׁ 
'iysh 
נגע 
Nega` 
the plague
לבב 
Lebab 
,
פּרשׂ 
Paras 
כּף 
Kaph 
שׁמע 
Shama` 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
ישׁב 
Yashab 
מכון 
Makown 
,
סלח 
Calach 
,
and do
,
נתן 
Nathan 
and give
אישׁ 
'iysh 
דּרך 
Derek 
,
לבב 
Lebab 
ידע 
Yada` 
thou knowest
ידע 
Yada` 
for thou, even thou only, knowest
לבב 
Lebab 
the hearts
ירא 
Yare' 
יום 
Yowm 
חי 
Chay 
פּנים 
Paniym 
in
אדמה 
'adamah 
the land
נתן 
Nathan 
נכרי 
Nokriy 
,
עם 
`am 
that is not of thy people
,
ישׂראל 
Yisra'el 
,
רחק רחוק 
Rachowq 
of a far
ארץ 
'erets 
מען 
Ma`an 
שׁם 
Shem 
שׁמע 
Shama` 
גּדל גּדול 
Gadowl 
שׁם 
Shem 
,
חזק 
Chazaq 
and of thy strong
יד 
Yad 
,
נטה 
Natah 
זרעה זרועה זרע זרוע 
Z@rowa` 
פּלל 
Palal 
and pray
שׁמע 
Shama` 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
ישׁב 
Yashab 
מכון 
Makown 
,
and do
נכרי 
Nokriy 
קרא 
Qara' 
עם 
`am 
ארץ 
'erets 
of the earth
ידע 
Yada` 
שׁם 
Shem 
,
ירא 
Yare' 
to fear
עם 
`am 
thee, as do thy people
ישׂראל 
Yisra'el 
ידע 
Yada` 
בּית 
Bayith 
,
בּנה 
Banah 
,
קרא 
Qara' 
עם 
`am 
יצא 
Yatsa' 
go out
מלחמה 
Milchamah 
אויב איב 
'oyeb 
,
דּרך 
Derek 
שׁלח 
Shalach 
thou shalt send
פּלל 
Palal 
דּרך 
Derek 
עיר ער עיר 
`iyr 
the city
בּחר 
Bachar 
,
בּית 
Bayith 
and toward the house
,
בּנה 
Banah 
שׁמע 
Shama` 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
thou in heaven
תּפלּה 
T@phillah 
תּחנּה 
T@chinnah 
,
חטא 
Chata' 
אדם 
'adam 
חטא 
Chata' 
אנף 
'anaph 
not, and thou be angry
נתן 
Nathan 
with them, and deliver
אויב איב 
'oyeb 
them to the enemy
,
שׁבה 
Shabah 
שׁבה 
Shabah 
פּנים 
Paniym 
ארץ 
'erets 
the land
אויב איב 
'oyeb 
of the enemy
,
רחק רחוק 
Rachowq 
שׁוּב 
Shuwb 
ארץ 
'erets 
שׁבה 
Shabah 
,
שׁוּב 
Shuwb 
and repent
,
חנן 
Chanan 
ארץ 
'erets 
unto thee in the land
שׁבה 
Shabah 
,
,
חטא 
Chata' 
,
עוה 
`avah 
,
שׁוּב 
Shuwb 
לבב 
Lebab 
,
נפשׁ 
Nephesh 
and with all their soul
,
ארץ 
'erets 
in the land
אויב איב 
'oyeb 
,
שׁבה 
Shabah 
,
פּלל 
Palal 
and pray
דּרך 
Derek 
ארץ 
'erets 
,
נתן 
Nathan 
אב 
'ab 
,
עיר ער עיר 
`iyr 
the city
בּחר 
Bachar 
,
בּית 
Bayith 
and the house
בּנה 
Banah 
שׁמע 
Shama` 
תּפלּה 
T@phillah 
תּחנּה 
T@chinnah 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
ישׁב 
Yashab 
מכון 
Makown 
,
סלח 
Calach 
עם 
`am 
חטא 
Chata' 
פּשׁע 
Pesha` 
פּשׁע 
Pasha` 
נתן 
Nathan 
רחם 
Racham 
פּנים 
Paniym 
שׁבה 
Shabah 
,
רחם 
Racham 
עם 
`am 
נחלה 
Nachalah 
,
יצא 
Yatsa' 
מצרים 
Mitsrayim 
,
תּוך 
Tavek 
כּוּר 
Kuwr 
of the furnace
עין 
`ayin 
פּתח 
Pathach 
תּחנּה 
T@chinnah 
עבד 
`ebed 
,
תּחנּה 
T@chinnah 
עם 
`am 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
שׁמע 
Shama` 
קרא 
Qara' 
בּדל 
Badal 
עם 
`am 
ארץ 
'erets 
of the earth
,
נחלה 
Nachalah 
,
דּבר 
Dabar 
as thou spakest
יד 
Yad 
by the hand
משׁה 
Mosheh 
עבד 
`ebed 
,
יצא 
Yatsa' 
אב 
'ab 
מצרים 
Mitsrayim 
,
אדני 
'Adonay 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
כּלה 
Kalah 
פּלל 
Palal 
תּפלּה 
T@phillah 
תּחנּה 
T@chinnah 
קוּם 
Quwm 
פּנים 
Paniym 
מזבּח 
Mizbeach 
the altar
of the Lord
כּרע 
Kara` 
בּרך 
Berek 
כּף 
Kaph 
with his hands
פּרשׂ 
Paras 
עמד 
`amad 
,
בּרך 
Barak 
קהל 
Qahal 
ישׂראל 
Yisra'el 
גּדל גּדול 
Gadowl 
with a loud
קל קול 
Qowl 
,
בּרך 
Barak 
be the Lord
נתן 
Nathan 
מנחה מנוּחה 
M@nuwchah 
עם 
`am 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
דּבר 
Dabar 
נפל 
Naphal 
אחד 
'echad 
דּבר 
Dabar 
טוב 
Towb 
דּבר 
Dabar 
,
דּבר 
Dabar 
יד 
Yad 
by the hand
משׁה 
Mosheh 
אלהים 
'elohiym 
אב 
'ab 
be with us, as he was with our fathers
עזב 
`azab 
נטשׁ 
Natash 
נטה 
Natah 
לבב 
Lebab 
ילך 
Yalak 
דּרך 
Derek 
,
שׁמר 
Shamar 
and to keep
מצוה 
Mitsvah 
,
חק 
Choq 
,
משׁפּט 
Mishpat 
,
צוה 
Tsavah 
דּבר 
Dabar 
,
חנן 
Chanan 
פּנים 
Paniym 
the Lord
קרב קרוב 
Qarowb 
be nigh
אלהים 
'elohiym 
יומם 
Yowmam 
לילה ליל ליל 
Layil 
and night
,
משׁפּט 
Mishpat 
the cause
עבד 
`ebed 
,
משׁפּט 
Mishpat 
and the cause
עם 
`am 
ישׂראל 
Yisra'el 
יום 
Yowm 
,
דּבר 
Dabar 
as the matter
עם 
`am 
ארץ 
'erets 
of the earth
ידע 
Yada` 
אלהים 
'elohiym 
is God
לבב 
Lebab 
שׁלם 
Shalem 
with the Lord
אלהים 
'elohiym 
,
ילך 
Yalak 
to walk
חק 
Choq 
,
שׁמר 
Shamar 
and to keep
מצוה 
Mitsvah 
,
מלך 
melek 
And the king
,
ישׂראל 
Yisra'el 
זבח 
Zabach 
with him, offered
זבח 
Zebach 
פּנים 
Paniym 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
זבח 
Zabach 
זבח 
Zebach 
שׁלם 
Shelem 
,
זבח 
Zabach 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
עשׂרים 
`esriym 
and twenty
אלף 
'eleph 
בּקר 
Baqar 
,
מאיה מאה 
me'ah 
and an hundred
עשׂרים 
`esriym 
and twenty
אלף 
'eleph 
צאון צאןo 
Tso'n 
מלך 
melek 
So the king
and all the children
ישׂראל 
Yisra'el 
חנך 
Chanak 
בּית 
Bayith 
the house
יום 
Yowm 
מלך 
melek 
did the king
קדשׁ 
Qadash 
תּוך 
Tavek 
the middle
חצר 
Chatser 
of the court
פּנים 
Paniym 
בּית 
Bayith 
the house
of the Lord
עולה עלה 
`olah 
,
מנחה 
Minchah 
,
חלב חלב 
Cheleb 
and the fat
שׁלם 
Shelem 
נחשׁת 
N@chosheth 
מזבּח 
Mizbeach 
פּנים 
Paniym 
the Lord
קטן קטן 
Qatan 
כּוּל 
Kuwl 
עולה עלה 
`olah 
,
מנחה 
Minchah 
,
חלב חלב 
Cheleb 
and the fat
עת 
`eth 
שׁלמה 
Sh@lomoh 
חג חג 
Chag 
,
ישׂראל 
Yisra'el 
גּדל גּדול 
Gadowl 
with him, a great
קהל 
Qahal 
,
חמת 
Chamath 
in of Hamath
נחלה נחלה נחל 
Nachal 
מצרים 
Mitsrayim 
,
פּנים 
Paniym 
the Lord
אלהים 
'elohiym 
,
שׁבעה שׁבע 
Sheba` 
יום 
Yowm 
שׁבעה שׁבע 
Sheba` 
and seven
יום 
Yowm 
,
ארבּעה ארבּע 
'arba` 
,
שׁמיני 
Sh@miyniy 
On the eighth
יום 
Yowm 
שׁלח 
Shalach 
he sent
עם 
`am 
the people
שׁלח 
Shalach 
בּרך 
Barak 
מלך 
melek 
the king
,
ילך 
Yalak 
and went
אהל 
'ohel 
שׂמח 
Sameach 
טוב 
Towb 
and glad
לב 
Leb 
טוב 
Towb 
דּויד דּוד 
David 
עבד 
`ebed 
,
ישׂראל 
Yisra'el