אחר 
'achar 
דּבר 
Dabar 
,
נבות 
Nabowth 
,
יזרעאלי 
Yizr@`e'liy 
כּרם 
Kerem 
,
יזרעאל 
Yizr@`e'l 
,
אצל 
'etsel 
hard by
היכל 
heykal 
the palace
אחב אחאב 
'Ach'ab 
of Ahab
מלך 
melek 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
דּבר 
Dabar 
נבות 
Nabowth 
,
,
נתן 
Nathan 
כּרם 
Kerem 
,
גּן 
Gan 
ירק 
Yaraq 
,
קרב קרוב 
Qarowb 
,
אצל 
'etsel 
בּית 
Bayith 
נתן 
Nathan 
and I will give
טוב 
Towb 
כּרם 
Kerem 
טוב 
Towb 
than it or, if it seem good
עין 
`ayin 
to thee
,
נתן 
Nathan 
I will give
מחיר 
M@chiyr 
נבות 
Nabowth 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
to Ahab
,
,
חללה חלילה 
Chaliylah 
נתן 
Nathan 
it me, that I should give
נחלה 
Nachalah 
אב 
'ab 
of my fathers
אחב אחאב 
'Ach'ab 
בּית 
Bayith 
סר 
Car 
זעף 
Za`eph 
דּבר 
Dabar 
because of the word
נבות 
Nabowth 
יזרעאלי 
Yizr@`e'liy 
דּבר 
Dabar 
נתן 
Nathan 
I will not give
נחלה 
Nachalah 
אב 
'ab 
of my fathers
שׁכב 
Shakab 
מטּה 
Mittah 
,
סבב 
Cabab 
פּנים 
Paniym 
,
אכל 
'akal 
איזבל 
'Iyzebel 
נשׁים אשּׁה 
'ishshah 
דּבר 
Dabar 
to him, and said
רוּח 
Ruwach 
סר 
Car 
so sad
,
אכל 
'akal 
דּבר 
Dabar 
דּבר 
Dabar 
נבות 
Nabowth 
יזרעאלי 
Yizr@`e'liy 
,
and said
נתן 
Nathan 
כּרם 
Kerem 
כּסף 
Keceph 
חפץ 
Chaphets 
or else, if it please
נתן 
Nathan 
thee, I will give
כּרם 
Kerem 
for it and he answered
נתן 
Nathan 
I will not give
איזבל 
'Iyzebel 
נשׁים אשּׁה 
'ishshah 
מלוּכה 
M@luwkah 
ישׂראל 
Yisra'el 
קוּם 
Quwm 
,
אכל 
'akal 
and eat
,
לחם 
Lechem 
,
לב 
Leb 
יטב 
Yatab 
נתן 
Nathan 
I will give
כּרם 
Kerem 
נבות 
Nabowth 
כּתב 
Kathab 
ספרה ספר 
Cepher 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
שׁם 
Shem 
,
חתם 
Chatham 
and sealed
חתם חותם 
Chowtham 
שׁלח 
Shalach 
and sent
ספרה ספר 
Cepher 
זקן 
Zaqen 
חור חר 
Chor 
and to the nobles
עיר ער עיר 
`iyr 
ישׁב 
Yashab 
כּתב 
Kathab 
ספרה ספר 
Cepher 
in the letters
,
,
קרא 
Qara' 
צם צום 
Tsowm 
,
ישׁב 
Yashab 
and set
נבות 
Nabowth 
ראשׁ 
Ro'sh 
on high
ישׁב 
Yashab 
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
אנושׁ 
'enowsh 
,
בּליּעל 
B@liya`al 
,
עוּד 
`uwd 
,
בּרך 
Barak 
אלהים 
'elohiym 
מלך 
melek 
and the king
יצא 
Yatsa' 
סקל 
Caqal 
and stone
אנושׁ 
'enowsh 
And the men
עיר ער עיר 
`iyr 
,
זקן 
Zaqen 
,
חור חר 
Chor 
and the nobles
ישׁב 
Yashab 
עיר ער עיר 
`iyr 
,
איזבל 
'Iyzebel 
שׁלח 
Shalach 
כּתב 
Kathab 
unto them, and as it was written
ספרה ספר 
Cepher 
in the letters
שׁלח 
Shalach 
קרא 
Qara' 
צם צום 
Tsowm 
,
ישׁב 
Yashab 
and set
נבות 
Nabowth 
ראשׁ 
Ro'sh 
on high
שׁתּים שׁנים 
Sh@nayim 
in two
אנושׁ 
'enowsh 
,
בּליּעל 
B@liya`al 
,
ישׁב 
Yashab 
and sat
אנושׁ 
'enowsh 
before him and the men
בּליּעל 
B@liya`al 
עוּד 
`uwd 
נבות 
Nabowth 
עם 
`am 
in the presence of the people
,
,
נבות 
Nabowth 
בּרך 
Barak 
אלהים 
'elohiym 
מלך 
melek 
and the king
יצא 
Yatsa' 
חץ חוּץ 
Chuwts 
עיר ער עיר 
`iyr 
of the city
,
סקל 
Caqal 
and stoned
אבן 
'eben 
him with stones
,
שׁלח 
Shalach 
איזבל 
'Iyzebel 
,
,
נבות 
Nabowth 
סקל 
Caqal 
,
איזבל 
'Iyzebel 
שׁמע 
Shama` 
נבות 
Nabowth 
סקל 
Caqal 
,
מוּת 
Muwth 
and was dead
,
איזבל 
'Iyzebel 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
to Ahab
,
קוּם 
Quwm 
,
ירשׁ ירשׁ 
Yarash 
כּרם 
Kerem 
of the vineyard
נבות 
Nabowth 
יזרעאלי 
Yizr@`e'liy 
,
מאן 
Ma'en 
נתן 
Nathan 
to give
כּסף 
Keceph 
נבות 
Nabowth 
חי 
Chay 
is not alive
,
אחב אחאב 
'Ach'ab 
שׁמע 
Shama` 
נבות 
Nabowth 
מוּת 
Muwth 
,
אחב אחאב 
'Ach'ab 
קוּם 
Quwm 
rose up
ירד 
Yarad 
to go down
כּרם 
Kerem 
to the vineyard
נבות 
Nabowth 
יזרעאלי 
Yizr@`e'liy 
,
ירשׁ ירשׁ 
Yarash 
דּבר 
Dabar 
And the word
of the Lord
אליּהוּ אליּה 
'Eliyah 
תּשׁבּי 
Tishbiy 
,
קוּם 
Quwm 
,
ירד 
Yarad 
go down
קראה 
Qir'ah 
to meet
אחב אחאב 
'Ach'ab 
מלך 
melek 
ישׂראל 
Yisra'el 
,
שׁמרון 
Shom@rown 
,
כּרם 
Kerem 
behold, he is in the vineyard
,
נבות 
Nabowth 
,
ירד 
Yarad 
ירשׁ ירשׁ 
Yarash 
דּבר 
Dabar 
,
the Lord
רצח 
Ratsach 
,
ירשׁ ירשׁ 
Yarash 
דּבר 
Dabar 
,
the Lord
מקמה מקומה מקם מקום 
Maqowm 
In the place
כּלב 
Keleb 
לקק 
Laqaq 
דּם 
Dam 
the blood
נבות 
Nabowth 
כּלב 
Keleb 
לקק 
Laqaq 
דּם 
Dam 
,
אחב אחאב 
'Ach'ab 
אליּהוּ אליּה 
'Eliyah 
,
מצא 
Matsa' 
Hast thou found
אויב איב 
'oyeb 
me, O mine enemy
,
מצא 
Matsa' 
מכר 
Makar 
רעה רע 
Ra` 
עין 
`ayin 
in the sight
Behold, I will bring
רעה רע 
Ra` 
בּער 
Ba`ar 
upon thee, and will take away
אחר 
'achar 
,
כּרת 
Karath 
and will cut off
אחב אחאב 
'Ach'ab 
שׁתן 
Shathan 
קירה קר קיר 
Qiyr 
,
עצר 
`atsar 
and him that is shut up
עזב 
`azab 
and left
נתן 
Nathan 
And will make
בּית 
Bayith 
בּית 
Bayith 
ירבעם 
Yarob`am 
the son
נבט 
N@bat 
,
בּית 
Bayith 
and like the house
בּעשׁא 
Ba`sha' 
the son
אחיּהוּ אחיּה 
'Achiyah 
,
כּעשׂ כּעס 
Ka`ac 
כּעס 
Ka`ac 
ישׂראל 
Yisra'el 
איזבל 
'Iyzebel 
דּבר 
Dabar 
the Lord
,
כּלב 
Keleb 
אכל 
'akal 
איזבל 
'Iyzebel 
חל חיל 
Cheyl 
by the wall
מוּת 
Muwth 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
of Ahab
עיר ער עיר 
`iyr 
in the city
כּלב 
Keleb 
the dogs
אכל 
'akal 
מוּת 
Muwth 
שׂדי שׂדה 
Sadeh 
in the field
עוף 
`owph 
שׁמה שׁמים 
Shamayim 
of the air
אחב אחאב 
'Ach'ab 
,
מכר 
Makar 
רעה רע 
Ra` 
עין 
`ayin 
in the sight
of the Lord
איזבל 
'Iyzebel 
נשׁים אשּׁה 
'ishshah 
מאד 
M@`od 
תּעב 
Ta`ab 
ילך 
Yalak 
גּלּל גּלּוּל 
Gilluwl 
,
,
אמרי 
'Emoriy 
,
,
ירשׁ ירשׁ 
Yarash 
פּנים 
Paniym 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
שׁמע 
Shama` 
דּבר 
Dabar 
,
קרע 
Qara` 
בּגד 
Beged 
,
שׂים שׂוּם 
Suwm 
and put
שׂק 
Saq 
בּשׂר 
Basar 
,
צוּם 
Tsuwm 
and fasted
,
שׁכב 
Shakab 
and lay
שׂק 
Saq 
,
הלך 
Halak 
and went
דּבר 
Dabar 
And the word
of the Lord
אליּהוּ אליּה 
'Eliyah 
תּשׁבּי 
Tishbiy 
,
ראה 
Ra'ah 
אחב אחאב 
'Ach'ab 
thou how Ahab
כּנע 
Kana` 
פּנים 
Paniym 
יען 
Ya`an 
כּנע 
Kana` 
פּנים 
Paniym 
me, I will not bring
רעה רע 
Ra` 
the evil
יום 
Yowm 
but in his son's
יום 
Yowm 
will I bring
רעה רע 
Ra` 
the evil