Bible Theasaurus

Holman Christian Standard Bible®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers.

NET Bible copyright © 1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. NetBible